NAICS Code Lookup

Inland Water Freight Transportation

General

NAICS Code
4832
Industry

Phraseology

Inland Water Transportation
NAICS CodesNAICS Description
483211Inland Water Freight Transportation
483212Inland Water Passenger Transportation
Nothing found!